Andelsboligforeningen Stefansgade 4-8

Gårdreglement

 1. Vis hensyn!
 2. Henstillen af cykler og barnevogne skal ske på de dertil indrettede/anviste områder. Motoriserede køretøjer er ikke tilladt i gården.
 3. Efter endt leg har man pligt til at rydde op. Gangarealerne skal være ryddede, og legeredskaber må ikke efterlades til gene for andre.
 4. Husdyr er ikke tilladt i gården, dog tåles kort gennemgang i snor.
 5. Fodring af fugle, katte og hunde og nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
 6. Større arrangementer skal varsles med opslag i gården minimum 7 dage inden. Ved arrangementets afslutning skal der ryddes op, og bænke og borde stilles på plads.
 7. Musik må ikke være til gene for andre.
 8. Hærværk på legeredskaber eller andet fællesmateriale i gården medfører erstatningspligt.
 9. Fællesanlægget er privat og personer, der ikke er bosat i ejendommene har ikke adgang dertil, med mindre det drejer sig om private gæster.
 10. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement.
 11. Husk at hyg.